ارتباط با ما

 

 

 

آدرس :کیلومتر ۱۲ جاده قدیم کرج(بزرگراه فتح) ، ابتدای جاده شهریار  شرکت الیاف


 بازرگانی/ فروش : 8- 65606007 (21) 98+    همراه  :    2   و  09129637061                                                                 e-mail :    Sales@aliafco.com

 سفارشات خارجی :      65606009 (21) 98+                                                                                                                        e-mail :    info@aliafco.com

 تدارکات / خرید :        65606004 (21) 98+

 صدای مشتری :          65606006 (21) 98+

  فاکس :                      65606010 (21) 98+

Telegram ChannelHttps://t.me/aliafcompany     

Telegram Bot :  @aliafcobot     

 

* قسمت های ضروری که باید تکمیل گردند.

گواهینامه ها
تماس با ما

           

تهران ،کیلومتر 12 جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح) ابتدای جاده شهریار شرکت الیاف

            Telegram Bot : @aliafcobot              Telegram Channel : Https://t.me/aliafcompany 

بازرگانی/فروش :     8- 65606007 (21) 98+         همراه بازرگانی/فروش : 2و09129637061

سفارشات خارجی :          65606009 (21) 98+      

تدارکات / خرید :            65606004 (21) 98+