ارتباط با ما

 

 

 

آدرس :کیلومتر ۱۲ جاده قدیم کرج(بزرگراه فتح) ، ابتدای جاده شهریار  شرکت الیاف


 بازرگانی/ فروش  :       8 - 65606007 (21) 98+     همراه : 09129637062   -  09129637067     e-mail :    Sales@aliafco.com

 تلگـــرام  :             09129637067        Telegram :  https://t.me/Alyafco  

 سفارشات خارجی :      65606009 (21) 98+          e-mail :  info@aliafco.com

 تدارکات / خرید  :       65606004 (21) 98+

 صدای مشتری  :         65606006 (21) 98+

  فاکس  :                     65606010 (21) 98+

امور سهام :        داخلی 211       65605156 (21) 98+


   

 

* قسمت های ضروری که باید تکمیل گردند.

گواهینامه ها
تماس با ما
           

 تهران ،کیلومتر 12 جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح) ابتدای جاده شهریار شرکت الیاف

            

   بازرگانی/فروش      :        8- 65606007 (21) 98+       همراه : 09129637062 - 09129637067

   سفارشات خارجی  :              65606009 (21) 98+       تلگرام : 09129637067  

امور سهام :    داخلی 112     65605156 (21) 98+       تدارکات / خرید  :  65606004 (21) 98   +